mill

mills
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet mill har 5 betydelser

 • Inom teknik
 • Inom allmänt
 • Inom vardagligt
 • Inom sport, slang
 • Inom utbildning
teknik
allmänt
vardagligt
sport, slang
utbildning

Vad betyder mill inom teknik ?

a machine that processes materials by grinding or crushing

Översättningar (inom teknik)

Svenska

Synonymer till mill (inom teknik)

Vanlig betydelse av ordet mill inom allmänt

Översättningar (inom allmänt)

Svenska

Synonymer till mill (inom allmänt)

Möjliga synonymer till mill (inom allmänt)

Ovanlig betydelse av ordet mill inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Ovanlig betydelse av ordet mill inom sport, slang

Översättningar (inom sport, slang)

Svenska

Möjliga synonymer till mill (inom sport, slang)

Ordet mill inom utbildning

Översättningar (inom utbildning)

Svenska

Synonymer till mill (inom utbildning)

Möjliga synonymer till mill (inom utbildning)

Diskussion om ordet mill

mill

mill
milled
milled
Verb

Översättningar (inom utbildning)

Synonymer till mill (inom utbildning)

Hur används ordet mill

 • "mill grain"

Ordet mill har 5 betydelser

 • Inom utbildning
 • Inom generell
 • Inom snickeri
 • Inom teknik
 • Inom textil
utbildning
generell
snickeri
teknik
textil

Vad betyder mill inom utbildning ?

grind with a mill

Översättningar (inom utbildning)

Möjliga synonymer till mill (inom utbildning)

Mindre vanlig betydelse av ordet mill inom generell

move about in a confused manner

Översättningar (inom generell)

Synonymer till mill (inom generell)

Möjliga synonymer till mill (inom generell)

Mindre vanlig betydelse av ordet mill inom snickeri

of the edge of a coin

Översättningar (inom snickeri)

Möjliga synonymer till mill (inom snickeri)

Mindre vanlig betydelse av ordet mill inom teknik

roll out (metal) with a rolling machine

Översättningar (inom teknik)

Möjliga synonymer till mill (inom teknik)

Ovanlig betydelse av ordet mill inom textil

Översättningar (inom textil)

Svenska

Möjliga synonymer till mill (inom textil)

Diskussion om ordet mill