mould

mould
moulded
moulded
Verb

Översättningar

Svenska

Ordet mould har 4 betydelser

  • Inom sjöfart
  • Inom ALLMÄNT
  • Inom teknik
  • Inom hantverk
sjöfart
ALLMÄNT
teknik
hantverk

Ordet mould inom sjöfart

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till mould

Ordet mould inom ALLMÄNT

Synonymer till mould

Ordet mould inom teknik

Synonymer till mould

Möjliga synonymer till mould

Ordet mould inom hantverk

Synonymer till mould

Möjliga synonymer till mould

moulding

mouldings
Substantiv

Översättningar

Ordet moulding har 5 betydelser

  • Inom ALLMÄNT
  • Inom generell
  • Inom generell
  • Inom mat
  • Inom generell
ALLMÄNT
generell
generell
mat
generell

Ordet moulding inom ALLMÄNT

Översättningar

Möjliga synonymer till moulding

Ordet moulding inom generell

Ordet moulding inom generell

Ordet moulding inom mat

Synonymer till moulding

Möjliga synonymer till moulding

Ordet moulding inom generell

Synonymer till moulding