mould

mould
moulded
moulded
Verb

Översättningar

Svenska

Synonymer till mould

Ordet mould har 4 betydelser

  • Inom sjöfart
  • Inom ALLMÄNT
  • Inom teknik
  • Inom hantverk
sjöfart
ALLMÄNT
teknik
hantverk

Ordet mould inom sjöfart

Översättningar (inom sjöfart)

Svenska

Möjliga synonymer till mould (inom sjöfart)

Ordet mould inom ALLMÄNT

Synonymer till mould (inom ALLMÄNT)

Ordet mould inom teknik

Synonymer till mould (inom teknik)

Möjliga synonymer till mould (inom teknik)

Ordet mould inom hantverk

Synonymer till mould (inom hantverk)

Möjliga synonymer till mould (inom hantverk)

Diskussion om ordet mould

moulding

mouldings
Substantiv

Översättningar (inom hantverk)

Synonymer till moulding (inom hantverk)

Ordet moulding har 3 betydelser

  • Inom ALLMÄNT
  • Inom generell
  • Inom mat
ALLMÄNT
generell
mat

Ordet moulding inom ALLMÄNT

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till moulding (inom ALLMÄNT)

Ordet moulding inom generell

(inom generell)

Ordet moulding inom mat

Synonymer till moulding (inom mat)

Möjliga synonymer till moulding (inom mat)

Diskussion om ordet moulding