mold

mold
molded
molded
Verb

Översättningar

Svenska

Hur används ordet mold

  • "She molded the riceballs carefully"
  • "The furniture molded in the old house"

Ordet mold har 5 betydelser

  • Inom sjöfart
  • Inom ALLMÄNT
  • Inom generell
  • Inom teknik
  • Inom hantverk
sjöfart
ALLMÄNT
generell
teknik
hantverk

Ordet mold inom sjöfart

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till mold

Ordet mold inom ALLMÄNT

Synonymer till mold

Ordet mold inom generell

become moldy; spoil due to humidity

Översättningar

Synonymer till mold

Ordet mold inom teknik

Synonymer till mold

Möjliga synonymer till mold

Ordet mold inom hantverk

Synonymer till mold

Möjliga synonymer till mold

molding

moldings
Substantiv

Översättningar

Ordet molding har 3 betydelser

  • Inom ALLMÄNT
  • Inom sport
  • Inom generell
ALLMÄNT
sport
generell

Vad betyder molding inom ALLMÄNT ?

A decorative strip used for ornamentation or finishing

Översättningar

Synonymer till molding

Möjliga synonymer till molding

Ordet molding inom sport

the act of creating something by casting it in a mold

Översättningar

Synonymer till molding

Möjliga synonymer till molding

Ordet molding inom generell

Översättningar

Synonymer till molding

Möjliga synonymer till molding