mold

mold
molded
molded
Verb

Översättningar

Svenska

Synonymer till mold

Hur används ordet mold

  • "She molded the riceballs carefully"
  • "The furniture molded in the old house"

Ordet mold har 5 betydelser

  • Inom sjöfart
  • Inom ALLMÄNT
  • Inom generell
  • Inom teknik
  • Inom hantverk
sjöfart
ALLMÄNT
generell
teknik
hantverk

Ordet mold inom sjöfart

Översättningar (inom sjöfart)

Svenska

Möjliga synonymer till mold (inom sjöfart)

Ordet mold inom ALLMÄNT

Synonymer till mold (inom ALLMÄNT)

Ordet mold inom generell

become moldy; spoil due to humidity

Översättningar (inom generell)

Synonymer till mold (inom generell)

Ordet mold inom teknik

Synonymer till mold (inom teknik)

Möjliga synonymer till mold (inom teknik)

Ordet mold inom hantverk

Synonymer till mold (inom hantverk)

Möjliga synonymer till mold (inom hantverk)

Diskussion om ordet mold

molding

moldings
Substantiv

Översättningar (inom hantverk)

Synonymer till molding (inom hantverk)

Ordet molding har 3 betydelser

  • Inom ALLMÄNT
  • Inom sport
  • Inom generell
ALLMÄNT
sport
generell

Vad betyder molding inom ALLMÄNT ?

A decorative strip used for ornamentation or finishing

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Synonymer till molding (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till molding (inom ALLMÄNT)

Ordet molding inom sport

the act of creating something by casting it in a mold

Översättningar (inom sport)

Synonymer till molding (inom sport)

Möjliga synonymer till molding (inom sport)

Ordet molding inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till molding (inom generell)

Möjliga synonymer till molding (inom generell)

Diskussion om ordet molding