thread

threads
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till thread

Hur används ordet thread

 • "from the air the road was a gray thread"
 • "he lost the thread of his argument"
 • "A thread of smoke climbed upward"

Ordet thread har 5 betydelser

 • Inom allmänt
 • Inom sömnad
 • Inom geologi
 • Inom fiskar
 • Inom rörledningsarbete
allmänt
sömnad
geologi
fiskar
rörledningsarbete

Ordet thread inom allmänt

Översättningar (inom allmänt)

Möjliga synonymer till thread (inom allmänt)

Ordet thread inom sömnad

a fine cord of twisted fibers (of cotton or silk or wool or nylon etc.) used in sewing and weaving

Översättningar (inom sömnad)

Svenska
 • garn  [ sömnad ]

Synonymer till thread (inom sömnad)

Möjliga synonymer till thread (inom sömnad)

Ordet thread inom geologi

Översättningar (inom geologi)

Svenska

Möjliga synonymer till thread (inom geologi)

Ordet thread inom fiskar

Översättningar (inom fiskar)

Möjliga synonymer till thread (inom fiskar)

Ordet thread inom rörledningsarbete

Översättningar (inom rörledningsarbete)

Svenska

Möjliga synonymer till thread (inom rörledningsarbete)

Diskussion om ordet thread

thread

thread
threaded
threaded
Verb

Översättningar (inom rörledningsarbete)

Svenska

Synonymer till thread (inom rörledningsarbete)

Hur används ordet thread

 • "thread a needle"

Ordet thread har 4 betydelser

 • Inom data
 • Inom musik
 • Inom generell
 • Inom anatomi
data
musik
generell
anatomi

Ordet thread inom data

Översättningar (inom data)

Svenska

Möjliga synonymer till thread (inom data)

Ordet thread inom musik

Synonymer till thread (inom musik)

Ordet thread inom generell

pass a thread through

Ordet thread inom anatomi

Synonymer till thread (inom anatomi)

Diskussion om ordet thread