procrastinate

procrastinate
procrastinated
procrastinated
Verb

Översättningar

Synonymer till procrastinate

Hur används ordet procrastinate

  • "He did not want to write the letter and procrastinated four days"

Ordet procrastinate har 2 betydelser

  • Inom häst
  • Inom psykologi
häst
psykologi

Vad betyder procrastinate inom häst ?

postpone doing what one should be doing

Översättningar (inom häst)

Synonymer till procrastinate (inom häst)

Möjliga synonymer till procrastinate (inom häst)

Ordet procrastinate inom psykologi

Översättningar (inom psykologi)

Svenska

Diskussion om ordet procrastinate

  • - 2009-11-23

    behavior of defering what one should do to a later time