threshold

thresholds
Substantiv

Översättningar

Hur används ordet threshold

  • "on the threshold of manhood"

Ordet threshold har 5 betydelser

  • Inom generell
  • Inom generell
  • Inom generell
  • Inom generell
  • Inom trafik
generell
generell
generell
generell
trafik

Vad betyder threshold inom generell ?

the starting point of a new state or experience

Ordet threshold inom generell

the smallest detectable sensation

Synonymer till threshold

Ordet threshold inom generell

Synonymer till threshold

Möjliga synonymer till threshold

Ordet threshold inom generell

Översättningar

Synonymer till threshold

Möjliga synonymer till threshold

Ordet threshold inom trafik

Synonymer till threshold

Möjliga synonymer till threshold