limitation

(-)(-)(-)
Substantiv

Översättningar

Engelska

Vad betyder limitation inom vardagligt ?

begränsning

Översättningar

Engelska

Synonymer till limitation

Möjliga synonymer till limitation

limitation

limitations
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet limitation

  • "it is growing rapidly with no limitation in sight"
  • "statute of limitations"
  • "it is a good plan but it has serious limitations"

Ordet limitation har 4 betydelser

  • Inom fritid
  • Inom allmänt
  • Inom juridik
  • Inom matematik
fritid
allmänt
juridik
matematik

Vad betyder limitation inom fritid ?

the quality of being limited or restricted

Översättningar

Synonymer till limitation

Möjliga synonymer till limitation

Vanlig betydelse av ordet limitation inom allmänt

an act of limiting or restricting (as by regulation)

Översättningar

Synonymer till limitation

Möjliga synonymer till limitation

Mindre vanlig betydelse av ordet limitation inom juridik

(in law) a time period after which suits cannot be brought

Översättningar

Svenska

Ovanlig betydelse av ordet limitation inom matematik

Översättningar

Svenska

Synonymer till limitation

Möjliga synonymer till limitation