undantagsfall

undantagsfallet
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Möjliga synonymer till undantagsfall

Relaterat till undantagsfall

frikallelse

tillåtelse

villkor

ovanlighet

oregelbundenhet

Diskussion om ordet undantagsfall