villighet

villigheten
villigheter
villigheterna
Substantiv [n]

Hur böjs ordet villighet på svenska?

Obestämd singular: villighet
Bestämd singular: villigheten
Obestämd plural: villigheter
Bestämd plural: villigheterna

Hur används ordet villighet

  • "Håkan Anderberg på länsstyrelsen i Blekinge blir förvånad när han hör talas om rökeriernas villighet att ta om hand ål som kan ha tjuvfiskats."
  • "Hoppprovet ska visa att hästen efter ett krävande dressyrprov har kvar sin villighet, energi ochlydighet och slutligen terrängprovet som prövar hästens snabbhet, uthållighet, mod och hoppförmåga över fasta hinder i terrängen."
  • "Så vi tror att det finns en bred villighet för detta, säger Lars Ericsson, barn- och utbildningschef i Sölvesborgs kommun."
  • "- Är det så att det finns en ny andemening i Ljusdal med en villighet till asylsökande att ta emot dom, då tar vi en förnyad kontakt."
  • "Greklands läge blir alltmer förtvivlat och trycket är därför hårt mot Tyskland, som hittills skickat dubbla signaler om sin villighet att hjälpa sin eurozonspartner."
  • "Bente Nyland uppger också att oljebolagen har uttryckt en större villighet att genomföra sina utvecklingsplaner."
  • "Liknade krav på storbankerna skulle göra att kortsiktiga vinster och överordnades villighet att se mellan fingrarna skulle minska."
  • "Vilka som tas ut för plikttjänstgöring avgörs av saker som lämplighet, villighet och intresse för det militära försvaret."
  • "Den amerikanska miljöorganisationen Friends of the earth har utvärderat sexton kryssningsrederier utifrån fyra olika miljöaspekter : avloppshantering, luftföroreningar, villighet att följa föreskrifter kring vattenkvalitet samt transparens."
  • "” Språket i diskussionstrådarna är ofta mycket nedsättande och sexistiskt, och fokus läggs på huruvida kvinnan motsvarat sexköparnas förväntan i termer av utseende, fysiska attribut och villighet ”, skriver de i rapporten."

Rim på villighet

Diskussion om ordet villighet