tillåtlighet

(-)(-)(-)
Substantiv

Hur används ordet tillåtlighet

 • "Regeringen ska i första hand pröva frågan om tillåtlighet."
 • "Regeringen ska i första hand pröva frågan om tillåtlighet."
 • "Redan 2010 fick man regeringens tillåtlighet med ett antal villkor, samt en delegation till Miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Norrbotten om fortsatt prövning av bolagets ansökan om tillstånd enligt miljöbalken."
 • "Tvärtom skriver Mark- och miljödomstolen att gruvans påverkan på väg E10 ” inte innebär något hinder mot dess tillåtlighet ”."
 • "LKAB anser att frågan om gruvverksamhetens tillåtlighet redan avgjordes i deldomen som kom 2007."
 • "Trots att täktens tillåtlighet avgjordes redan 2009 har verksamheten ännu inte kunnat påbörjas."
 • "Efter att beslut tagits nästa år ska en ansökan om tillåtlighet enligt miljöbalken skickas in."
 • "– Nordkalk har sedan tidigare en lagakraftvunnen dom om tillåtlighet att bedriva kalkbrytning på berörda fastigheter, tillstånd och villkor från Mark- och miljödomstolen och har drivit denna tillståndsprocess i mer än 11 år, säger Hannu Hautala, CEO Nordkalk."
 • "Hanteringen ledde till att det blev en uppdelning i en dom om tillåtlighet och en dom om tillstånd, utan att någon sammanhållen miljöprövning gjordes."
 • "Vi förväntar oss ytterligare tillskott framöver, efter det att beslut om tillåtlighet för Ostlänken fattats av regeringen, skriver hon i en kommentar."

Relaterat till tillåtlighet

lättvindighet

samstämmighet

tillåtelse

möjlighet

Diskussion om ordet tillåtlighet

 • - 2011-01-06

  Synonim: Lovlig, tillåten, ursäktlig, försvarslig, tolerabel, tillständig.

 • - 2011-01-06

  Synonym: Lovlig, tillåten, ursäktlig, försvarslig, tolerabel, tillständig.