probabilitetskalkyl

(-)(-)(-)
Substantiv

Vad betyder probabilitetskalkyl inom generell ?

sannolikhetsberäkning

Relaterat till probabilitetskalkyl

räkning

antagande

möjlighet

förväntan

sannolikhet

Diskussion om ordet probabilitetskalkyl