analogi

analogin
analogier
analogierna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till analogi

Hur böjs ordet analogi på svenska?

Obestämd singular: analogi
Bestämd singular: analogin
Obestämd plural: analogier
Bestämd plural: analogierna

Hur används ordet analogi

  • "[ bildat i analogi med nattvandra ]"
  • "[ bildat i analogi med streckkod ]"
  • "[ från engelskan, sammandragning av British, ’ brittiskt ’, och exit, ’ utträde ’, bildat i analogi med grexit, ’ grekiskt utträde ur EMU ’ ]"
  • "[ bildat i analogi med dagis och nattis ]"
  • "Det finns en analogi i beteendet som gör det applicerbart på sport :"
  • "Många har tagit sig friheten att i en övertydlig analogi använda en förenklad karikatyr av Klas Ingessons styrkor som fotbollsspelare och psykologisera fram ett facit för hur han borde fungera som människa och cancerpatient."
  • "Många har tagit sig friheten att i en övertydlig analogi använda en förenklad karikatyr av Klas Ingessons styrkor som fotbollsspelare och psykologisera fram ett facit för hur han borde fungera som människa och cancerpatient."
  • "– Jag tror att krig är fel ordval och analogi."
  • "– Om man ska använda en fysisk analogi så har hackare brutit sig in i matsalen och matsalens kontor, en central plats inom försvaret."
  • "En analogi kan vara att det är lättare att upptäcka gula kantareller i mossan om vi vet att vi är på goda svampmarker, men om blicken faller på samma kantareller när vi inte räknar med att kunna hitta dem är risken större att vi bara går förbi utan att reagera."

Vad betyder analogi inom matematik ?

Analogi är ett studieområde inom kognitionsvetenskap och kognitiv psykologi, där man undersöker hur människor använder analogier – system av likheter mellan olika objekt och situationer – bland annat för inlärning, problemlösning, kreativitet och övertalning. Kevin Dunbar fann bland annat i en studie på forskare i mikrobiologi att användande av analogier var en av de starkaste prediktorerna av forskningsproduktivitet. Analogier kan bland annat särskiljas genom att de sker projection-first, att man särskiljer ett mönster ur ett objekt och prövar på ett annat, eller alignment-first, att man lägger två objekt bredvid varandra och pekar ut alla likheter. Ökad expertis inom ett område kan således leda till att man använder sig mer av projektion-first-analogier. https://sv.wikipedia.org/wiki/Analogi_(psykologi)

Möjliga synonymer till analogi

Relaterat till analogi

jämförelse

metafor

betydelse

logik

antagande

omständighet

relation

likhet

Diskussion om ordet analogi