förmena

förmenar
förmenade
förmenat
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet förmena på svenska?

Presens: förmenar
Preteritum: förmenade
Supinum: förmenat

Vad betyder förmena inom generell ?

förvägra

Möjliga synonymer till förmena

Relaterat till förmena

övertygelse

omdöme

antagande

förkastelse

förbud

förnuft

Diskussion om ordet förmena

 • - 2008-12-20

  förmenade åsikter

förmenande

(-)(-)(-)
Substantiv

Hur används ordet förmenande

 • "- Det är i samband med brottsplatsundersökningen som det enligt mitt förmenande finns viktiga brister, säger 51-åringens advokat Thomas Martinsson."
 • "- Vi står fortsatt bakom honom och hans familj och det han enligt vårt förmenande har rätt till."
 • "Det går enligt vårt förmenande för långsamt, säger Per Löwenberg, gruppchef vid nationella gränspolisens strategiska enhet."
 • "- Vi står fortsatt bakom honom och hans familj och det han enligt vårt förmenande har rätt till."
 • "I förevarande fall föreligger inget byggfel i försäkringsrättslig mening, däremot enligt vårt förmenande ett s.k. dolt fel i fastighet enligt Jordabalkens regler. ”"
 • "Vi kunde inte vid våra kontroller någon avvikelse utan dom har skött sig helt i enlighet med regelverket enligt vårt förmenande, säger Bo Wallin."
 • "Byggandet av ett nytt centrum är säkrat, enligt hans förmenande."
 • "Men också annat som enligt mitt förmenande är mer relevant för polisens arbete, säger Jerzy Sarnecki."
 • "– Vi skulle rösta på dem som varit bäst i världen och enligt mitt förmenande har de tre jag röstade på varit bättre än Ada Hegerberg, säger Sjögren till Verdens Gang."
 • "- Enligt vårt förmenande så byggde det inte på att man konstaterat felaktigheter utan närmast att man ville behålla en god kund, säger Leif Silbersky, som även kommer överklaga domen för Hultman."

Relaterat till förmenande

antagande

övertygelse

omdöme

Diskussion om ordet förmenande