konfession

konfessionen
konfessioner
konfessionerna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till konfession

Hur böjs ordet konfession på svenska?

Obestämd singular: konfession
Bestämd singular: konfessionen
Obestämd plural: konfessioner
Bestämd plural: konfessionerna

Vad betyder konfession inom religion ?

bekännelse, i synnerhet av tro

Möjliga synonymer till konfession

Relaterat till konfession

visshet

övertygelse

bekännelse

tro

Diskussion om ordet konfession