religion

[relɪˈjuːn]
religionen
religioner
religionerna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till religion

Hur uttalas ordet religion?

[relɪˈjuːn]

Hur böjs ordet religion på svenska?

Obestämd singular: religion
Bestämd singular: religionen
Obestämd plural: religioner
Bestämd plural: religionerna

Hur används ordet religion

 • "Stötande är enligt Transportstyrelsen vanligtvis anspel på alkohol, droger, sex, svordomar, religion och kriminalitet."
 • "Tidigare har begravningsceremonierna utanför Svenska kyrkans ordning, som borgerliga begravningar och begravningar för personer tillhörande en annan religion, ägt rum i Bredåkra Församlingshem."
 • "– Det bottnar i okunskap och ska väl signalera något avståndstagande mot människor med en annan religion."
 • "Sedan vi skapades som människor har det alltid funnits sådana som är emot någon annans religion, säger Mulo Djopa och fortsätter :"
 • "Han menar att Brå borde ta hänsyn till fler faktorer än landstillhörighet, som kultur och religion."
 • "Deras religion säger ju fem gånger om dagen så man vet inte vad som händer i framtiden, säger Bo Jönsson."
 • "Sedvänjan har inte någon koppling till någon specifik religion utan finns bland så väl kristna som muslimska grupper."
 • "– Det som hände har ingenting med religion att göra och den diffusa bilden får inte sprida sig."
 • "För vännerna Victor Kinnhammar, Kalle Bäck och Mattias Johansson från Göteborg är bandet religion."
 • "– Det har varit mycket att tänka på men vi har försökt att få med alla aspekter av detta eftersom flickan ju också levde i Sverige med våra traditioner men att hennes religion kan respekteras på rätt sätt, säger Tommy Hultgren."

Vad betyder religion inom religion ?

Fotograf: Wikipedia
system av föreställningar om suprahumana företeelser och om hur människan bör förhålla sig till och interagera med dessa företeelser

Möjliga synonymer till religion

Relaterat till religion

tro

Diskussion om ordet religion

 • - 2010-02-03

  Tror på en gud

religion

religions
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet religion

 • "he was raised in the Baptist religion"

Ordet religion har 2 betydelser

 • Inom generell
 • Inom brittisk engelska
generell
brittisk engelska

Vad betyder religion inom generell ?

a strong belief in a supernatural power or powers that control human destiny

Översättningar (inom generell)

Svenska

Synonymer till religion (inom generell)

Möjliga synonymer till religion (inom generell)

Ordet religion inom brittisk engelska

institution to express belief in a divine power

Översättningar (inom brittisk engelska)

Synonymer till religion (inom brittisk engelska)

Möjliga synonymer till religion (inom brittisk engelska)

Diskussion om ordet religion