trust

trusten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet trust

 • "I projektet deltar Länsstyrelserna i Blekinge, Kronoberg, Kalmar, Jönköping, Östergötland, Västmanland och Uppsala, Statens Fastighetsverk, Nordens Ark, Jönköpings och Linköpings kommun, Direktoratet for Naturforvaltning och NINA i Norge samt the City of London och the National trust i Storbritannien."
 • "Ägandet låg i en amerikansk trust, en sorts familjestiftelse, som nu delas upp i tre olika undertruster med syskonen som förmånstagare."
 • "Det görs fler tv-program om religion, den amerikanske presidenten säger ” in God we trust ”, och på Hovrättstorget i Jönköping står en julkrubba."
 • "Med album som We are the Ark ( 2000 ), In lust we trust ( 2002 ) och State of the ark ( 2004 ), har bandet klättrat sig in på både topplistor och i svenskarnas skivsamlingar."
 • "Tidigare har The national trust charity gett ut skivor med mer givna titlar som ” Celtic Collection ”, ” Classic Voices ” och ” Land of Hope and Glory – Great Songs from the British Isles. ”"
 • "Den barnförbjudna utställningen ” In hate we trust ” öppnar i helgen på Stockholms läns museum."
 • "Bilden ska sen fogas till utställningen In hate we trust."
 • "Under lördagen invigs fotokonstnären Elisabeth Ohlson Wallins utställning ” In hate we trust ” på Smålands Museum i Växjö."
 • "Utställningen In hate we trust väcker starka reaktioner."
 • "Fourcade and Swedish biathlete Sebastian Samuelsson have expressed that they don t trust anyone who has been banned for doping."

Rim på trust

Vad betyder trust inom ekonomi ?

En trust (från det engelska ordet trust, förtroende) är även ett juridiskt begrepp inom bl.a. skatterätten och är en anglosaxisk företeelse, som därför saknar direkt motsvarighet i svensk rätt. https://sv.wikipedia.org/wiki/Trust

Översättningar

Engelska

Möjliga synonymer till trust

Relaterat till trust

förening

företag

trust

trusts
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet trust

 • "the experience destroyed his trust and personal dignity"
 • "he put more trust in his own two legs than in the gun"
 • "the doctor-patient relationship is based on trust"
 • "he betrayed their trust"
 • "Jamaican Heritage Trust"
 • "he is the beneficiary of a generous trust set up by his father"
 • "they set up the trust in the hope of gaining a monopoly"

Ordet trust har 4 betydelser

 • Inom brittisk engelska
 • Inom organisation
 • Inom ekonomi, kontor
 • Inom handel
brittisk engelska
organisation
ekonomi, kontor
handel

Vad betyder trust inom brittisk engelska ?

the trait of trusting; of believing in the honesty and reliability of others

Översättningar

Synonymer till trust

Möjliga synonymer till trust

Ordet trust inom organisation

en organisation som förvaltar pengar eller ägor för att det skall vara till hjälp för andra människor eller organisationer. Ofta en välgörenhetsorganisation.

Översättningar

Svenska

Synonymer till trust

Möjliga synonymer till trust

Ordet trust inom ekonomi kontor

money or property that someone manages fo a person or an organization according to a legal arrangement

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till trust

Ordet trust inom handel

a group of people or companies that work together to illegally control prices and limit competition in an industry

Översättningar

Svenska

Synonymer till trust

Möjliga synonymer till trust

trust

trust
trusted
trusted
Verb

Översättningar

Hur används ordet trust

 • "We can trust in God"
 • "I trust you will behave better from now on"
 • "I will trust and not be afraid"

Ordet trust har 5 betydelser

 • Inom juridik
 • Inom organisation
 • Inom vardagligt
 • Inom ALLMÄNT
 • Inom generell
juridik
organisation
vardagligt
ALLMÄNT
generell

Vad betyder trust inom juridik ?

have confidence or faith in

Översättningar

Synonymer till trust

Möjliga synonymer till trust

Ordet trust inom organisation

To be confident, as of something future; to hope

Översättningar

Synonymer till trust

Möjliga synonymer till trust

Ordet trust inom vardagligt

To hope confidently; to believe

Översättningar

Synonymer till trust

Möjliga synonymer till trust

Ordet trust inom ALLMÄNT

Översättningar

Synonymer till trust

Möjliga synonymer till trust

Ordet trust inom generell

To give credit to; to sell to upon credit, or in confidence of future payment.

Översättningar