köpman

köpmannen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till köpman

Vad betyder köpman inom handel ?

en äldre benämning på en företagare inom handel. Förutsättningen för att vara verksam som köpman var vanligen att man erhöll borgarrättigheten i form av burskap. http://sv.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6pman

Möjliga synonymer till köpman

Relaterat till köpman

företag

handel

Diskussion om ordet köpman