näringsidkare

näringsidkaren
näringsidkare
näringsidkarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet näringsidkare på svenska?

Obestämd singular: näringsidkare
Bestämd singular: näringsidkaren
Obestämd plural: näringsidkare
Bestämd plural: näringsidkarna

Hur används ordet näringsidkare

 • "– Det skulle kanske vara att en mängd näringsidkare här alltjämt har en omfattande kontanthantering, jämfört med andra affärscentrum, svarar Håkan Frank."
 • "Då kan vi inte nöja oss med saktfärdighet, dålig ordning och bristande omtanke om näringsidkare, boende och trafikanter av alla de slag."
 • "– Vi måste ta hänsyn till gående, cyklister, bilister, boende och näringsidkare, säger Leman."
 • "Då kan vi inte nöja oss med saktfärdighet, dålig ordning och bristande omtanke om näringsidkare, boende och trafikanter av alla de slag."
 • "Totalt blev 3 procent fler unga upp till 25 år enskilda näringsidkare under 2012 jämfört med föregående år, enligt Visma, som sammanställt statistik från Bolagsverket och Skatteverket."
 • "Därmed kan man ha restriktioner och kontrollkrav som man inte kan ha på en privat näringsidkare."
 • "Därmed kan man ha restriktioner och kontrollkrav som man inte kan ha på en privat näringsidkare."
 • "Julstaden Göteborg är ett samarbete mellan kommunen, privata fastighetsägare och näringsidkare."
 • "Julstaden Göteborg är ett samarbete mellan kommunen, privata fastighetsägare och näringsidkare."
 • "När du handlar av en privatperson styr köplagen, inte konsumentköplagen som reglerar köp från näringsidkare."
 • "Där framkom det att evenemangschefen vid flera tillfällen till exempel köpt gåvor till politiker och näringsidkare, vilket i nästan samtliga fall stridit mot kommunens riktlinjer."
 • "Det hindrar nu inte att näringsidkare, handlare och andra längs vägen redan drömmer om horder av trampande turister i tajta cykeltrikåer – och förhoppningsvis även rejäla spenderbyxor."
 • "– Vi för diskussioner med en privat näringsidkare som behöver nya och bättre lokaler och den personen är också intresserad över att driva turistbyrån, säger Nils Ingmar Thorell ( FP ), ordförande i nämnden."
 • "Från det kommunala bolaget Sölvesborgs Energis håll är man skeptisk till att kalla en idrottsförening för en näringsidkare."
 • "De enda som är undantagna från bevattningsförbudet är de med egen brunn samt näringsidkare som är beroende av vatten för att sköta sin verksamhet."
 • "Under tisdagen kom beskedet från Länsstyrelsen Blekinge om att fyra näringsidkare under Skärgårdsfesten i Karlskrona har fått dispens från det totala eldningsförbudet."
 • "– Vi misstänker att det är någonting som inte står rätt till i hanteringen av avtal med näringsidkare i kommunen."
 • "” Företrädare för Ronneby kommun har på oriktiga grunder ingått avtal med lokala näringsidkare."
 • "– Vi har haft en dialog med kommunen och Länsstyrelsen och har diskuterat med näringsidkare så att de vet vad de ska göra."
 • "Vi tror att det gynnar både näringsidkare och besökare, inte minst från landsbygden, säger hon."

Möjliga synonymer till näringsidkare

Diskussion om ordet näringsidkare