näringsgren

näringsgrenen
näringsgrenar
näringsgrenarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet näringsgren på svenska?

Obestämd singular: näringsgren
Bestämd singular: näringsgrenen
Obestämd plural: näringsgrenar
Bestämd plural: näringsgrenarna

Hur används ordet näringsgren

  • "Jag tycker att det ligger i allas intresse att ha en bra kartläggning av vilka ämnen som finns i jorden, men för mig blir det konstigt att peka ut en specifik näringsgren, säger han."
  • "Lyckad marknadsföring är också nyckel till framgång i den näringsgren som försöjer många bygder runt om i landet."
  • "Byggverksamhet var den näringsgren som hade flest heltidssysselsatta under förra året."
  • "Det är också den näringsgren där antalet sysselsatta ökade mest mellan 2006 och 2015."
  • "– Mjölkproduktionen är en stor näringsgren i Halland."
  • "– Det här ger möjlighet till en ny näringsgren, säger han."
  • "” Möjlighet till en ny näringsgren ”"
  • "- Design skapar uppmärksamhet, men är trots det ingen lönsam näringsgren."
  • "Om nu staten har tagit sig an ett ansvar att bedriva ett avelsarbete för varg är det inte rimligt att ansvaret och dess ekonomiska konsekvenser kan lastas över på en näringsgren, säger Anders Friberg, ordförande LRF Jönköpings län i ett pressmeddelande."
  • "Det är också en viktig näringsgren."

Diskussion om ordet näringsgren