näringsfång

näringsfånget
(-)(-)
Substantiv [t]

Synonymer till näringsfång

Vad betyder näringsfång inom handel ?

sätt att skaffa sin försörjning

Möjliga synonymer till näringsfång

Diskussion om ordet näringsfång