näringsfång

näringsfånget
(-)(-)
Substantiv [t]

Vad betyder näringsfång inom handel ?

sätt att skaffa sin försörjning

Synonymer till näringsfång

Möjliga synonymer till näringsfång