försörjare

försörjaren
försörjare
försörjarna
Substantiv [n]

Översättningar

Hur böjs ordet försörjare på svenska?

Obestämd singular: försörjare
Bestämd singular: försörjaren
Obestämd plural: försörjare
Bestämd plural: försörjarna

Hur används ordet försörjare

  • "Ett slags kontrakt, där en person ska bli försörjd dom första 20 åren, sen själv vara försörjare fram till pensionen, för att sen åter bli försörjd."
  • "Mannen skriver att han är beroende av körkortet för att utföra sitt arbete som ensam försörjare för familjen på åtta personer."
  • "Ofta är den som ligger vid armén familjens enda försörjare."
  • "Först dog hennes morfar, tryggheten och familjens försörjare, sedan tre av hennes systrar."
  • "Men Kuba idag kan samtidigt inte jämföras med det samhälle som uppstod efter revolutionen 1959 eller vardagen under 1990-talets ” speciella period ” efter att Kubas försörjare Sovjet hade kollapsat."
  • "Anledningen är att flickor traditionsenligt ses som en ekonomisk börda för familjen, medan pojkar ses som framtida försörjare."
  • "En minskad befolkning innebär brist på försörjare och skattebetalare."
  • "En global försörjare av datalagringservice."

Diskussion om ordet försörjare