fackterm

facktermen
facktermer
facktermerna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till fackterm

Hur böjs ordet fackterm på svenska?

Obestämd singular: fackterm
Bestämd singular: facktermen
Obestämd plural: facktermer
Bestämd plural: facktermerna

Vad betyder fackterm inom lingvistik ?

Det ordförråd och andra språkliga strukturer som tillhör en viss verksamhet, till exempel ett yrke, en hobby eller ett akademiskt ämne, snarare än vardagsspråk. https://sv.wikipedia.org/wiki/Fackspr%C3%A5k

Möjliga synonymer till fackterm

Diskussion om ordet fackterm