facktidskrift

facktidskriften
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Ordet facktidskrift har 2 betydelser

  • Inom media
  • Inom teknik
media
teknik

Vad betyder facktidskrift inom media ?

tidning för ett specialområde, t.ex. modellbygge

Översättningar (inom media)

Engelska

Ordet facktidskrift inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Engelska

Möjliga synonymer till facktidskrift (inom teknik)

Diskussion om ordet facktidskrift