arbetarkommun

arbetarkommunen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet arbetarkommun

  • "Även Stefan Löfven uttalade sig på lördagen och sa bland annat att det är ” Stockholms arbetarkommun som har nominerat honom och som nu har ansvaret för att reda ut frågan ”."
  • "Veronica Palm, ordförande i Stockholms arbetarkommun, vill inte låta sig intervjuas om hanteringen av Omar Mustafa, men svarar på några av journalisternas frågor i samband med civilutskottets sammanträde."
  • "– Intressant var ju att han flera gånger nämnde att Veronica Palm, ordförande i Socialdemokraterna i Stockholms arbetarkommun, godkände formuleringar i hans uttalanden innan han sedan av henne ombads att lämna sitt uppdrag i partistyrelsen."
  • "Johansson menar att det enligt valberedningen bara finns plats för en person från Stockholms arbetarkommun och man vill då ha in distriktsordföranden Palm."
  • "De tio distrikt som tagit klar ställning för Sahlin är Stockholms län, Stockholms arbetarkommun, Göteborg, Östergötland, Blekinge, Västerbotten, Kalmar län, Sörmland, Örebro län, Västmanland och"
  • "– Det är på grund av illojalitet, de har skadat partiet något otroligt, vi har inget förtroende längre för de två, säger Roland Karlsson ( S ) ledamot Pajala arbetarkommun."
  • "Uusihannu, som är andre vice ordförande i landstingsfullmäktige och ledamot i styrelsen för Luleå arbetarkommun, är mycket besviken på Kommunal."
  • "Det blev ett enat nej till privatisering inom äldrevården i Kiruna när socialdemokraternas arbetarkommun på söndagen höll medlemsmöte i Kiruna."
  • "På måndagskvällen hade Luleå arbetarkommun omröstning och Britt Westerlund gick upp i talarstolen och föreslog Ingela Lekfalk som sin efterträdare, skriver NSD idag."
  • "” Även om det bara rör sig om ett fåtal personer som missköter sig så drabbas alla partimedlemmar av den negativa opinion som uppstår när den här typen av händelser inträffar ”, skriver Örebro arbetarkommun och pekar på middagar och kräftskivor som betalas av skattemedel, höga arvoden, slarv med reseräkningar och fiffel med kvitton."

Möjliga synonymer till arbetarkommun

Diskussion om ordet arbetarkommun