confide

confide
confided
confided
Verb

Översättningar

Svenska

Synonymer till confide

Ordet confide har 3 betydelser

  • Inom ekonomi
  • Inom generell
  • Inom organisation
ekonomi
generell
organisation

Ordet confide inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Svenska

Synonymer till confide (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till confide (inom ekonomi)

Ordet confide inom generell

reveal in private; tell confidentially

Ordet confide inom organisation

Synonymer till confide (inom organisation)

Diskussion om ordet confide