opinionsyttring

(-)(-)(-)
Substantiv

Hur används ordet opinionsyttring

  • "” Otillåten opinionsyttring ”"
  • "Riksdagens säkerhetstjänst likställde handlingen med otillåten opinionsyttring och polisen tillkallades."
  • "– Det är opinionsyttring."
  • "” Stöd polisen ” uppfattar jag som en opinionsyttring."
  • "Läkarförbundets kommunikationschef Ulrica Törning menar att sociala medier kan fungera som en positiv arena för opinionsyttring, men är kritisk till hur sidor som ” Rädda Vården ” sprider en onyanserat alarmistisk bild av svensk sjukvård."
  • "De skriver även att rättstillämpningen ska vara återhållsam med att straffbelägga en i och för sig laglig opinionsyttring, som det nu är fråga om, på grund av att åsikterna framförts i en udda form."
  • "– Jag ser det här är en spontan opinionsyttring, och yttrandefriheten är total."
  • "– Det är en liten opinionsyttring med glimten i ögat."
  • "Att sabba andra partiers affischer är inte en opinionsyttring med glimten i ögat, utan ett angrepp också på yttrandefriheten, säger Birgitta Ohlsson ( FP )."
  • "– Aktiviteterna fick sådan karaktär att det räknades som en allmän sammankomst och opinionsyttring och kräver därför tillstånd, vilket inte fanns, säger Sven-Erik Olsson på Stockholmspolisen."

Diskussion om ordet opinionsyttring