induktion

induktionen
induktioner
induktionerna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet induktion på svenska?

Obestämd singular: induktion
Bestämd singular: induktionen
Obestämd plural: induktioner
Bestämd plural: induktionerna

Hur används ordet induktion

 • "Det är TT som gjort en sammanställning som visar att få regioner och landsting har ändrat rutinerna kring igångsättning av förlossning, så kallad induktion."
 • "– Studien visar att det är en skillnad i antalet dödsfall mellan induktion i vecka 41 och 42."
 • "Vissa delar av vägsträckan mellan flygplatsen och Visby har elektrifierats och med induktion kan elfordon laddas när de kör på vägen."
 • "För om ett magnetfält genom en ledare varierar alstras elektrisk ström, så kallad elektromagnetisk induktion, något elnäten inte alltid klarar av."
 • "Tekniken använder så kallad induktion, det vill säga i princip samma metod som på många moderna spisplattor med glashäll."
 • "Energiförsörjningen opereras in bakom örat under huden, och så kan ögonimplantet aktiveras genom induktion utifrån."
 • "Det är TT som gjort en sammanställning som visar att få regioner och landsting har ändrat rutinerna kring igångsättning av förlossning, så kallad induktion."
 • "– Studien visar att det är en skillnad i antalet dödsfall mellan induktion i vecka 41 och 42."
 • "Vissa delar av vägsträckan mellan flygplatsen och Visby har elektrifierats och med induktion kan elfordon laddas när de kör på vägen."
 • "För om ett magnetfält genom en ledare varierar alstras elektrisk ström, så kallad elektromagnetisk induktion, något elnäten inte alltid klarar av."
 • "Tekniken använder så kallad induktion, det vill säga i princip samma metod som på många moderna spisplattor med glashäll."
 • "Energiförsörjningen opereras in bakom örat under huden, och så kan ögonimplantet aktiveras genom induktion utifrån."

Ordet induktion har 2 betydelser

 • Inom teknik
 • Inom generell
teknik
generell

Vad betyder induktion inom teknik ?

innebär att en elektrisk ström alstras (induceras) i en elektrisk ledare, om ett magnetfält i dess närhet varierar. http://sv.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetisk_induktion

Översättningar (inom teknik)

Engelska

Möjliga synonymer till induktion (inom teknik)

Ordet induktion inom generell

härledning av det allmänna ur det enskilda

Översättningar (inom generell)

Engelska

Relaterat till induktion (inom generell)

logik

prövning

fråga

upptäckt

inträde

Diskussion om ordet induktion