samhörighet

samhörigheten
(-)(-)
Substantiv [n]

Synonymer till samhörighet

Hur används ordet samhörighet

 • "Bättre samhörighet"
 • "- Jag tror att känslan av samhörighet blir större för det är en helt annan logik i den områdesindelning som man gör nu och vi slipper en del frustration kring att vi lägger mycket tid på vägarna i transporter, säger Hans Kaersgaard."
 • "Det finns samhörighet på ett personligt plan, säger Louise Erixon."
 • "Så jag har aldrig känt samhörighet med det kristna samhället som har varit sedan slutet av vikingatiden."
 • "Förhoppningen är att mötet skulle resultera i ett aktivt ställningstagande när det gäller samhörighet med extremism och relation till feminism."
 • "– Det lockar folk till Dalarna på ett positivt sätt, vi vill också känna samhörighet och jobba tillsammans."
 • "– Många deklarerar att de känner en större samhörighet i byn och att det haft en väldigt stor social betydelse."
 • "Här får de en samhörighet, en gruppgemenskap, de kan känna sig trygga och ta med sig den här kraften, glädjen och kärleken och ha den genom året som kommer, säger Cecilia Hassel."
 • "Det var en otrolig känsla av samhörighet och solidaritet som fyllde oss alla och det går inte att sätta ord på, säger Elaine."
 • "– Många deklarerar att de känner en större samhörighet i byn och att det haft en väldigt stor social betydelse."
 • "Bättre samhörighet"
 • "- Jag tror att känslan av samhörighet blir större för det är en helt annan logik i den områdesindelning som man gör nu och vi slipper en del frustration kring att vi lägger mycket tid på vägarna i transporter, säger Hans Kaersgaard."
 • "Det finns samhörighet på ett personligt plan, säger Louise Erixon."
 • "Så jag har aldrig känt samhörighet med det kristna samhället som har varit sedan slutet av vikingatiden."
 • "Förhoppningen är att mötet skulle resultera i ett aktivt ställningstagande när det gäller samhörighet med extremism och relation till feminism."
 • "– Det lockar folk till Dalarna på ett positivt sätt, vi vill också känna samhörighet och jobba tillsammans."
 • "– Många deklarerar att de känner en större samhörighet i byn och att det haft en väldigt stor social betydelse."
 • "Här får de en samhörighet, en gruppgemenskap, de kan känna sig trygga och ta med sig den här kraften, glädjen och kärleken och ha den genom året som kommer, säger Cecilia Hassel."
 • "Det var en otrolig känsla av samhörighet och solidaritet som fyllde oss alla och det går inte att sätta ord på, säger Elaine."
 • "– Många deklarerar att de känner en större samhörighet i byn och att det haft en väldigt stor social betydelse."

Ordet samhörighet har 2 betydelser

 • Inom allmänt
 • Inom kemi
allmänt
kemi

Vad betyder samhörighet inom allmänt ?

anknytning i grupp genom likartade intressen, åsikter, övertygelser, känsla|känslor och dylikt

Översättningar (inom allmänt)

Synonymer till samhörighet (inom allmänt)

Möjliga synonymer till samhörighet (inom allmänt)

Möjliga synonymer till samhörighet (inom allmänt)

Relaterat till samhörighet (inom allmänt)

relation

endräkt

släktskap

sammanhållning

blandning

samstämmighet

sammanslutning

förbindelse

förening

Ordet samhörighet inom kemi

Synonymer till samhörighet (inom kemi)

Möjliga synonymer till samhörighet (inom kemi)

Diskussion om ordet samhörighet

 • - 2014-10-12

  systerskap