samlevnad

samlevnaden
samlevnader
samlevnaderna
Substantiv [n]

Översättningar

Hur böjs ordet samlevnad på svenska?

Obestämd singular: samlevnad
Bestämd singular: samlevnaden
Obestämd plural: samlevnader
Bestämd plural: samlevnaderna

Hur används ordet samlevnad

  • "Under tre månader ska ungdomarna lära sig om olika områden som till exempel samhällsinformation, droger, språk och sex och samlevnad."
  • "De ska lära sig om olika områden som till exempel samhällsinformation och sex och samlevnad."
  • "RFSU Gävleborg har fått över 600 000 kronor i bidrag från Arvsfonden för det här projektet – där de nyanlända eleverna ska få lära sig mer om sex och samlevnad genom – forumteater"
  • "Klottret som ledde till undervisning i sex- och samlevnad."
  • "En del elever uppgav också att dom inte fick delta i vissa ämnen i skolan, som till exempel sex och samlevnad."
  • "För att informera om jämställdhet och sex och samlevnad hålls gruppsamtal med de ensamkommande killarna och tjejerna."
  • "Finns det anledning att vidta åtgärder eller tänka på ett annat sätt gällande den här typen av samtal med elever kring sex och samlevnad i framtiden?"
  • "Regeringen vill att alla blivande lärare ska få utbildning i hur man undervisar i sex och samlevnad från och med nästa höst."
  • "Carlos har också varit i kontakt med rörelsen Non Violence som arbetar för fredlig samlevnad i hela världen men hjälp av nationella ambassadörer och lokala hjältar."
  • "Många reagerar nu kraftigt på det prov i sex och samlevnad som elever i nionde klass på Östlyckeskolan i Alingsås har fått skriva."

Vad betyder samlevnad inom generell ?

det att leva tillsammans

Möjliga synonymer till samlevnad

Diskussion om ordet samlevnad