samklang

samklangen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till samklang

Hur används ordet samklang

  • "Biosfärområden ska främja utbyte av kunskap och forskning om hållbar förvaltning av ekosystem i samklang med människan."
  • "– Det som känns väldigt bra är att lansera sommarlinjerna i samklang med turistnäringen i Sälenfjällen."
  • "Att få leva i samklang med djuren och naturen är jobbigt men fantastiskt!"
  • "Och det efter att ha läst en 60-miljoners utredning från en internationell advokatbyrå som gått igenom Telia Soneras bolagsköp i Centralasien och Asien hittade en kultur ” som inte var i samklang med TeliaSoneras etiska kod ”."
  • "- Det vore önskvärt att priserna på bostadsmarknaden och skuldsättningen ökade mer i samklang med den allmänna utvecklingen i ekonomin och de disponibla inkomsterna, säger Ingves."
  • "Att en smittskyddsläkare går ut och varnar befolkningen angående ett livsmedel utan att vara i samklang med berörda myndigheter, som Folkhälsomyndigheten eller Livsmedelsverket, är extremt ovanligt."
  • "Vi har ju fått ihop en bra samklang, så alla 60 röster är med."
  • "Bland annat finns här bergek och många andra sällsynta arter som lever i samklang med just bergeken."
  • "Men den frihetstörstande och kicksökande kulturen har inte alltid varit i samklang med myndigheterna."
  • "Vi vill ju att det ska vara i samklang med djur och natur men det kan vara svårt ibland, säger hon."

Vad betyder samklang inom musik ?

tillstånd där flera företeelser harmonierar med varandra, speciellt om toner

Möjliga synonymer till samklang

Möjliga synonymer till samklang

Relaterat till samklang

enighet

överensstämmelse

välljud

endräkt

identitet

utjämning

samstämmighet

sammanslutning

oföränderlighet