likställighet

likställigheten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet likställighet

  • "Det kan vi inte göra utifrån kommunallagens princip om likställighet."
  • "Men då är det skolans plikt att informera deras föräldrar om skollagen, om jämställdhet och likställighet."
  • "I en fyra sidor lång protestskrivelse begär kalmarbon att länsrätten ska olagligförklara fullmäktigebeslutet, och anför bland annat att kommunallagens regler om likställighet inte tillämpats eftersom försäljnginen av och uppgörelsen kring Salvestaden AB otillbörligt gynnat köparna, ett antal fastighetsägare, som även har styrelseposter i Salvebolaget."

Diskussion om ordet likställighet