jämlikhet

jämlikheten
(-)(-)
Substantiv [n]

Synonymer till jämlikhet

Hur används ordet jämlikhet

 • "PISA-undersökningen visar att vi ligger lågt i jämlikhet i landet, och Karlskrona ligger ännu lägre enligt vår undersökning i Lärarförbundet."
 • "Bakom bidraget står Skolverkets statsbidrag för ökad jämlikhet."
 • "Riksdagsledamoten har suttit som ledamot i utskottet tidigare, men får nu förtroendet att lada utskottets arbete, som hanterar frågor som övergripande berör demokrati, jämlikhet samt mänskliga och medborgerliga rättigheter."
 • "– Sverigedemokraterna står inte upp för jämställdhet och jämlikhet, och de har inte heller antagit FN:s deklaration för mänskliga rättigheter."
 • "Genom kampanjen vill partiet lyfta fram frågor om jämlikhet och främlingsfientlighet."
 • "Bidrag för ökad jämlikhet i Dalarnas skolor"
 • "Det är svagt av de ledande att de inte får till jämlikhet när det gäller boende, mat och allting."
 • "Och jägaren Helena Tysk menar att nätverket bidragit till en större jämlikhet."
 • "Våra grundvärderingar bygger på att vi tillsammans kan skapa en värld av jämlikhet, mångfald och förståelse."
 • "– Anledningen att valdeltagande är så viktigt är att politisk jämlikhet och folkvilja är demokratins kärnvärden."

Vad betyder jämlikhet inom politik ?

Fotograf: Wikipedia
socialt tillstånd där alla människor betraktas som lika värda och erbjuds samma förutsättningar, möjligheter och villkor i samhället eller i en isolerad grupp, och att alla i rimlig mån behandlas lika oavsett etnicitet, sexuell läggning, funktionsnedsättning, kön, klass eller annat

Diskussion om ordet jämlikhet

 • - 2008-08-21

  Som översättning för ordet jämlikhet står här gender equality. Då jämlikhet, till skillnad från det snarlika jämställdhet, handlar om alla diskrimineringsgrunder (i Sverige) föreslår jag att man inte talar om gender i det här fallet, eftersom man då har skalat bort fyra (från 1:a januari, sex) stycken diskrimineringsgrunder vid sidan om kön.