jämbördighet

jämbördigheten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet jämbördighet

  • "De poängterar att ett nytt starkare partnerskap inletts där parterna läm- nat den traditionella relationen med givare och mottagare bakom sig och inlett ett samarbete som bygger på jämbördighet."
  • "Nu säger Ryssland att anledningen till att man beordrat en så kraft nedskärning av personal på USA:s beskickningar är att man vill ha ” paritet ”, alltså jämbördighet, i antal anställda."

Diskussion om ordet jämbördighet