likvärdighet

likvärdigheten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till likvärdighet

Hur används ordet likvärdighet

  • "Skolverket menar att den nya IT-strategin kommer ge en större likvärdighet mellan eleverna på landets skolor och att elevernas resultat kommer bli bättre, om det finns en tydlig pedagogisk idé med datoranvändandet."
  • "Det handlar ju om en jämställdhetsfråga att vi ska ha en likvärdighet oavsett kön, säger Ingrid Hermansson ( C ), ordförande socialnämnden Karlskrona."
  • "– Lärarnas Riksförbund har länge kämpat för ett ökat statligt ansvarstagande just för att öka förutsättningarna för en större likvärdighet, oavsett i vilken kommun man är elev, säger Gunilla Norman."
  • "- Vi vill se en ökad likvärdighet."
  • "Här handlar det om en brist på likvärdighet och alla kommuner och partier har en hemläxa att göra."
  • "Kommunerna avgör själva vilka insatser de vill satsa pengarna på, men syftet ska vara att stärka likvärdighet och kunskapsutveckling i förskoleklasser och grundskolan."
  • "Bland annat krävs att kommunens arbete omsättas i praktisk handling för att ge önskad effekt på likvärdighet och kunskapsresultat på de kommunala grundskolorna i Orsa."
  • "– Jag tror att regeringen kommer att behöva höja tempot när det gäller skolan för att lyfta kvalitet och likvärdighet."
  • "I den senaste Pisa-mätningen pekade OECD på problemen med likvärdighet – alltså att det spelar stor roll vilken skola barnen går på och vilka föräldrar de har, och att skolan inte alltid förmår kompensera för detta."
  • "- Vi vill se en ökad likvärdighet."

Diskussion om ordet likvärdighet