konvenans

[-angs el -ans]
konvenansen
(-)(-)
Substantiv [n]

Hur uttalas ordet konvenans?

[-angs el -ans]

Hur används ordet konvenans

  • "Serien bygger på författaren Julia Quinns romaner om syskonen Bridgerton som vill gifta sig av kärlek snarare än konvenans."

Vad betyder konvenans inom generell ?

det passande, god ton (i sällskapslivet)

Möjliga synonymer till konvenans

Relaterat till konvenans

överensstämmelse

endräkt

plikt

lämplighet

förfarande

föreskrift

mode

vana

Diskussion om ordet konvenans