helgd

helgden
(-)(-)
Substantiv

Översättningar

Hur används ordet helgd

  • "- Prinsessan och Jonas förlovning är självklart av allmänt intresse, men det rättfärdigar inte den integritetskränkande journalistik och enormt omfattande journalistik som delvis har varit ett intrång i privatlivets helgd, särskilt för Jonas del."
  • "I spelreglerna för press, radio och TV heter det att vi noga ska överväga publicitet som kan kränka privatlivets helgd och avstå från att publicera om det inte finns ett uppenbart allmänintresse."
  • "- Det innebär orimliga inskränkningar av privatlivets helgd, säger han."
  • "Det handlar om artiklarna 8, 10, 11 och 13 som berör privatlivets helgd, yttrandefriheten, föreningsfriheten respektive rätten att inte dömas ohörd."
  • "Journalister har att förhålla sig till de pressetiska reglerna, det självreglerande system som bland annat slår fast att man noga ska överväga publicitet som ” kränker privatlivets helgd ” och konsekvenser av namnpubliceringar som kan skada människor."
  • "Skandalen har lett till flera utredningar, bland dem en polisutredning om misstänkt brott mot privatlivets helgd samt ärekränkning."
  • "I februari infördes en lag som gjorde det enklare att blockera sajter på internet utan domstolsbeslut, men då bara om sajterna ansågs ha förolämpande innehåll eller kränka privatlivets helgd."
  • "Stoddart berättade att ett samarbete ” utan motstycke ” inletts mellan flera länder för att med en röst påminna internetföretagen om att respektera dessa länders lagar om privatlivets helgd."
  • "– I Schweiz har man ett system som går ut på att den som har lidit skada och fått privatlivets helgd kränkt själv kan välja om det egna hemlandets eller schweizisk rätt ska användas."
  • "– Då blir konsekvensen att norsk rätt måste sätta sig in vilken standard som gäller för yttrandefriheten och gränsen mellan yttrandefriheten och privatlivets helgd i Afghanistan."

Möjliga synonymer till helgd

Relaterat till helgd

varaktighet

aktning

plikt

skydd

Diskussion om ordet helgd