trofasthet

trofastheten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet trofasthet

  • "Fem år senare blev hon en amerikansk nationalsymbol för hjältemod och trofasthet i sin första storfilm."
  • "- President Bush är en person som starkt uppskattar pålitlighet, trofasthet och tillit."

Vad betyder trofasthet inom generell ?

det att vara trofast

Översättningar

Engelska

Synonymer till trofasthet

Möjliga synonymer till trofasthet

Relaterat till trofasthet

plikt

orubblighet

redlighet

sannfärdighet

beslutsamhet