sedvanerätt

sedvanerätten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet sedvanerätt

 • "I vissa delar av Afrika är bara 10-15 procent av ägarförhållandena till marken registrerad, resten av jorden tillhör ägarna genom sedvanerätt."
 • "– Allemansrätten är en flexibel sedvanerätt och det är inte alltid det finns ett givet svar på vad som är rätt eller fel."
 • "Ingen sedvanerätt"
 • "Markägarna ansåg att samerna inte hade rätt att låta renarna beta på deras marker och ifrågasatte samernas sedvanerätt."
 • "Lagstiftningen om samernas sedvanerätt till vinterbete är mer än 100 år gam- mal, och tvisterna är ofta långdragna."
 • "Under förhandlingarna har samebyn hävdat sedvanerätt till vinterbetet."
 • "Hävdade sedvanerätt"
 • "Per-Gustav och Bror Henrik Labba är säkra på att de kan bevisa sin sedvanerätt."
 • "Förvaltningsrätten ansåg att samebyn inte hade sedvanerätt i området."
 • "Förhandlingarna inleddes efter att det 2004 slogs fast i domstol att samebyarna i Härjedalen inte har någon sedvanerätt för vinterbete i Härjedalen."

Möjliga synonymer till sedvanerätt

Relaterat till sedvanerätt

vana

plikt

mode

laglighet

Diskussion om ordet sedvanerätt

 • - 2012-02-08

  customary law