abonnent

abonnenten
abonnenter
abonnenterna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

abonnent är en/ett

abonnent är del av

Synonymer till abonnent

Hur böjs ordet abonnent på svenska?

Obestämd singular: abonnent
Bestämd singular: abonnenten
Obestämd plural: abonnenter
Bestämd plural: abonnenterna

Hur används ordet abonnent

  • "Därmed blir det samma pris för en svensk abonnent att ringa i exempelvis Danmark som i Sverige."
  • "Fler än varannan abonnent drabbades vid fler än fyra gånger, vilket hör till de högsta siffrorna i landet."
  • "Bryter en abonnent mot förbudet kan kommunen välja att stänga av vattnet."
  • "Och i kundtjänsten hos en av operatörerna fick en person reda på när en annan abonnent ringt ett visst nummer, vilket går helt i strid med reglerna."
  • "Om jag har en IP-adress kan jag begära ut uppgifter om vem som är abonnent, oavsett hur allvarligt brottet är, säger Henrik Rasmusson, åklagare med specialisering på upphovsrättsbrott."
  • "EU-domstolens generaladvokat Niilo Jääskinen bedömer att EU:s direktiv inte innebär något hinder för en svensk domstol att kräva ut personuppgifter från en internetleverantör för att identifiera en abonnent."
  • "Comhem lägger på 59 kronor per månad på varje abonnent för kryptering – totalt 708 kronor per år per abonnent."
  • "Comhem lägger på 59 kronor per månad på varje abonnent för kryptering – totalt 708 kronor per år per abonnent."
  • "Men, det är inte mycket man göra som abonnent."
  • "SVT har även tagit del av interna finansiella dokument från Comhem som visade att kostnaderna för kort och kryptering inte överstiger 5,50 kronor per abonnent."

Vad betyder abonnent inom media ?

Någon som i förväg har betalat för eller tingat på något

Möjliga synonymer till abonnent

Relaterat till abonnent

begäran

avtal

vana

Diskussion om ordet abonnent