acceptant

acceptanten
acceptanter
acceptanterna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till acceptant

Hur böjs ordet acceptant på svenska?

Obestämd singular: acceptant
Bestämd singular: acceptanten
Obestämd plural: acceptanter
Bestämd plural: acceptanterna

Vad betyder acceptant inom ekonomi ?

person som godkänt ("accepterat") en växel

Möjliga synonymer till acceptant

Relaterat till acceptant

avtal

penningväsen

enighet

Diskussion om ordet acceptant

acceptant

acceptants
Substantiv

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till acceptant

Diskussion om ordet acceptant