pacifism

pacifismen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet pacifism

  • "De som inte är lika känsliga för ljud och ljus tenderar däremot att föredra en liberal invandringspolitik, pacifism, bistånd och tuffare vapenlagar."
  • "Kväkarna är kända för sin pacifism och sitt sociala arbete, och kampen för jämlikhet mellan könen."
  • "I Frankrike och Storbritannien ledde sådana stämningar till pacifism och nedrustning."
  • "Även om minst hälften av befolkningen, sedan andra världskriget, fortfarande bekänner sig till en djupt rotad pacifism, så börjar allt fler rucka på den hållningen, som ju i många fall bygger på att Japan inte står inför några hot."

Vad betyder pacifism inom samhälle ?

fördömande av krig och militärväsende; fredsrörelse

Översättningar

Synonymer till pacifism

Möjliga synonymer till pacifism

Relaterat till pacifism

förlåtelse

endräkt

fredsslut

pacifism

Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet pacifism har 3 betydelser

  • Inom generell
  • Inom generell
  • Inom generell
generell
generell
generell

Ordet pacifism inom generell

Översättningar

Svenska

Ordet pacifism inom generell

the doctrine that all violence in unjustifiable

Synonymer till pacifism

Ordet pacifism inom generell

the belief that all international disputes can be settled by arbitration