pacifism

pacifismen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till pacifism

Hur används ordet pacifism

  • "De som inte är lika känsliga för ljud och ljus tenderar däremot att föredra en liberal invandringspolitik, pacifism, bistånd och tuffare vapenlagar."
  • "Kväkarna är kända för sin pacifism och sitt sociala arbete, och kampen för jämlikhet mellan könen."
  • "I Frankrike och Storbritannien ledde sådana stämningar till pacifism och nedrustning."
  • "Även om minst hälften av befolkningen, sedan andra världskriget, fortfarande bekänner sig till en djupt rotad pacifism, så börjar allt fler rucka på den hållningen, som ju i många fall bygger på att Japan inte står inför några hot."

Vad betyder pacifism inom samhälle ?

fördömande av krig och militärväsende; fredsrörelse

Möjliga synonymer till pacifism

Relaterat till pacifism

förlåtelse

endräkt

fredsslut

Diskussion om ordet pacifism

pacifism

Substantiv

Översättningar

Svenska

Vad betyder pacifism inom generell, generell, generell ?

the doctrine that all violence in unjustifiable

the belief that all international disputes can be settled by arbitration

Diskussion om ordet pacifism