mode

modet
moden
modena
Substantiv [t]

Översättningar

Hur böjs ordet mode på svenska?

Obestämd singular: mode
Bestämd singular: modet
Obestämd plural: moden
Bestämd plural: modena

Vad betyder mode inom vardagligt ?

Fotograf: Wikipedia
Mode, (latin: modus), betyder sätt, fason, rytm, mått, gräns; något som är förenligt med tidens rytm och smak, alltså det som är modernt. Ordet används framför allt, men inte uteslutande, beträffande kläder (klädstil). Jämför stil, trend och subkultur. Mode speglar den rådande tidsandan och dess ideal.[1] Det kan ta sig uttryck i kläder, arkitektur, målarkonst eller musik. Inom givna kulturella gränser kan en person höja sin status i gruppen genom att ändra klädedräkten. https://sv.wikipedia.org/wiki/Mode

Möjliga synonymer till mode

Diskussion om ordet mode

 • - 2011-10-08

  Ibland kan läge passa som översättning för mode.

 • - 2011-05-11

  Läge (maskiner, internet, dataprogram)

mode

modes
Substantiv

Översättningar

Ordet mode har 5 betydelser

 • Inom allmänt
 • Inom ALLMÄNT
 • Inom psykologi
 • Inom lingvistik
 • Inom generell
allmänt
ALLMÄNT
psykologi
lingvistik
generell

Ordet mode inom allmänt

Översättningar (inom allmänt)

Synonymer till mode (inom allmänt)

Möjliga synonymer till mode (inom allmänt)

Ordet mode inom ALLMÄNT

Synonymer till mode (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till mode (inom ALLMÄNT)

Ordet mode inom psykologi

Synonymer till mode (inom psykologi)

Ordet mode inom lingvistik

Synonymer till mode (inom lingvistik)

Ordet mode inom generell

any of various fixed orders of the various diatonic notes within an octave

the most frequent value of a random variable

Synonymer till mode (inom generell)

Diskussion om ordet mode