technique

techniques
Substantiv

Översättningar

Synonymer till technique

Ordet technique har 2 betydelser

  • Inom musik
  • Inom medicin
musik
medicin

Vanligast betydelse av ordet technique inom musik

Översättningar (inom musik)

Synonymer till technique (inom musik)

Möjliga synonymer till technique (inom musik)

Ordet technique inom medicin

a practical method or art applied to some particular task

Översättningar (inom medicin)

Synonymer till technique (inom medicin)

Möjliga synonymer till technique (inom medicin)

Diskussion om ordet technique