procedur

proceduren
procedurer
procedurerna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till procedur

Hur böjs ordet procedur på svenska?

Obestämd singular: procedur
Bestämd singular: proceduren
Obestämd plural: procedurer
Bestämd plural: procedurerna

Hur används ordet procedur

  • "Att söka visum till Ryssland är ingen enkel procedur om man är en vanlig turist."
  • "Det är en procedur som ibland tas i bruk när förutsättningarna är som id ag på tävlingsbanan, det vill säga, med nyckfulla vindar."
  • "Patienten fick flyttas till intensivvårdsavdelning, tillslut kunde tillverkaren via en särskild procedur inaktivera hjärtstartaren."
  • "Bland annat rivs växlar, kontaktledningsstolpar ska resas och så lanseras en hel bro – bron har gjutits färdigt vid sidan om spåret och lyfts på plats, en komplicerad och ytterst långsam procedur som mer än ett halvt dygn."
  • "Det är en lång procedur."
  • "– Annars får vi en ny procedur till hösten där det kan komma att ske voteringar om enskilda platser."
  • "– Det blir samma procedur på den andra bron men det är ett betydligt enklare markarbete."
  • "Men det är kostsamt och kommer dra ut på tiden, det vet man eftersom man var med om samma procedur för ett knappt år sedan."
  • "Trots att det handlar om till exempel såpa, ekologisk rapsolja och bakpulver krävs samma procedur som för konventionella odlare."
  • "Det är en rättslig procedur där vi inte kan ingripa."

Vad betyder procedur inom allmänt ?

förfarande, sätt att gå tillväga

Möjliga synonymer till procedur

Diskussion om ordet procedur