process

process
processed
processed
Verb

Översättningar

Svenska

Synonymer till process

Hur används ordet process

 • "The processed food was not too bad"
 • "The leather is processed for use in furniture"
 • "process cheese"
 • "a way of processing food"
 • "it can take up to 72 hours to process a meal"
 • "process a loan"
 • "process the applicants"
 • "The results of the elections were still being processed when he gave his acceptance speech"
 • "He was processed by the sheriff"
 • "He was warned that the district attorney would process him"
 • "They processed into the dining room"

Ordet process har 9 betydelser

 • Inom generell
 • Inom data
 • Inom fotografi
 • Inom amerikansk engelska
 • Inom sport
 • Inom allmänt
 • Inom häst
 • Inom vardagligt
 • Inom juridik
generell
data
fotografi
amerikansk engelska
sport
allmänt
häst
vardagligt
juridik

Vanligast betydelse av ordet process inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till process (inom generell)

Vanlig betydelse av ordet process inom data

perform mathematical and logical operations on (data) according to programmed instructions in order to obtain the required information

Översättningar (inom data)

Svenska

Möjliga synonymer till process (inom data)

Vanlig betydelse av ordet process inom fotografi

Översättningar (inom fotografi)

Svenska

Möjliga synonymer till process (inom fotografi)

Vanlig betydelse av ordet process inom amerikansk engelska

Översättningar (inom amerikansk engelska)

Möjliga synonymer till process (inom amerikansk engelska)

Mindre vanlig betydelse av ordet process inom sport

Översättningar (inom sport)

Svenska

Synonymer till process (inom sport)

Möjliga synonymer till process (inom sport)

Mindre vanlig betydelse av ordet process inom allmänt

Översättningar (inom allmänt)

Möjliga synonymer till process (inom allmänt)

Mindre vanlig betydelse av ordet process inom häst

Översättningar (inom häst)

Möjliga synonymer till process (inom häst)

Ovanlig betydelse av ordet process inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till process (inom vardagligt)

Ordet process inom juridik

deal with in a routine way.

Översättningar (inom juridik)

Möjliga synonymer till process (inom juridik)

Diskussion om ordet process

process

processes
Substantiv

Översättningar (inom juridik)

Svenska

Hur används ordet process

 • "it was a process of trial and error"
 • "events now in process"
 • "the process of calcification begins later for boys than for girls"
 • "the process of thinking"
 • "the process of denial"
 • "a bony process"

Ordet process har 7 betydelser

 • Inom teknik
 • Inom medicin
 • Inom matematik
 • Inom psykologi
 • Inom anatomi
 • Inom juridik
 • Inom fotografi
teknik
medicin
matematik
psykologi
anatomi
juridik
fotografi

Vanligast betydelse av ordet process inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Svenska

Möjliga synonymer till process (inom teknik)

Vanlig betydelse av ordet process inom medicin

a particular course of action intended to achieve a result

Översättningar (inom medicin)

Synonymer till process (inom medicin)

Möjliga synonymer till process (inom medicin)

Vanlig betydelse av ordet process inom matematik

the performance of some composite cognitive activity; an operation that affects mental contents

Översättningar (inom matematik)

Synonymer till process (inom matematik)

Möjliga synonymer till process (inom matematik)

Mindre vanlig betydelse av ordet process inom psykologi

a mental process that you are not directly aware of

Översättningar (inom psykologi)

Synonymer till process (inom psykologi)

Möjliga synonymer till process (inom psykologi)

Mindre vanlig betydelse av ordet process inom anatomi

a natural prolongation or projection from a part of an organism either animal or plant

Översättningar (inom anatomi)

Svenska

Synonymer till process (inom anatomi)

Möjliga synonymer till process (inom anatomi)

Mindre vanlig betydelse av ordet process inom juridik

a writ issued by authority of law

Översättningar (inom juridik)

Svenska

Synonymer till process (inom juridik)

Möjliga synonymer till process (inom juridik)

Ordet process inom fotografi

a sustained phenomenon or one marked by gradual changes

Översättningar (inom fotografi)

Synonymer till process (inom fotografi)

Möjliga synonymer till process (inom fotografi)

Diskussion om ordet process

process

processen
processer
processerna
Substantiv [n]

Översättningar (inom fotografi)

Engelska

Synonymer till process (inom fotografi)

Hur böjs ordet process på svenska?

Obestämd singular: process
Bestämd singular: processen
Obestämd plural: processer
Bestämd plural: processerna

Hur används ordet process

 • "– Vårt beslut får konsekvenser för medarbetare hos oss och hos våra underleverantörer och vi ska göra vårt bästa för att den process som nu inleds går så bra som möjligt."
 • "– Nej, det är det inte och det här är en lång process i så fall."
 • "Naturvårdsverket har köpt större delen av Hanö, efter en utdragen process med de tidigare ägarna."
 • "BTH-rektorn Anders Hederstierna menar att det inte är ett färdigt förslag och att det handlar om en lång process."
 • "Utdragen process"
 • "Jag vill lyfta det med styrelsen i juni, men det är en lång process och det är en fråga om det är realistiskt att BTH finns på två platser i länet, säger Anders Hedenstierna."
 • "Det är en jättejobbig process för de utsatta kvinnorna, säger Ulrika Bodin, verksamhetsansvarig på Kvinnojouren i Karlskrona."
 • "– Det har varit en lång process, men vi har en god kontakt nu."
 • "– Det har varit en lång och seg process."
 • "Under 2016 tog Eldkvarn paus och han har lagt fokus på sitt eget skapande, en kreativ process som till slut landat i en tretton städer lång vårturné, tillsammans med ett helt nytt band."
 • "– Vårt beslut får konsekvenser för medarbetare hos oss och hos våra underleverantörer och vi ska göra vårt bästa för att den process som nu inleds går så bra som möjligt."
 • "– Nej, det är det inte och det här är en lång process i så fall."
 • "Naturvårdsverket har köpt större delen av Hanö, efter en utdragen process med de tidigare ägarna."
 • "BTH-rektorn Anders Hederstierna menar att det inte är ett färdigt förslag och att det handlar om en lång process."
 • "Utdragen process"
 • "Jag vill lyfta det med styrelsen i juni, men det är en lång process och det är en fråga om det är realistiskt att BTH finns på två platser i länet, säger Anders Hedenstierna."
 • "Det är en jättejobbig process för de utsatta kvinnorna, säger Ulrika Bodin, verksamhetsansvarig på Kvinnojouren i Karlskrona."
 • "– Det har varit en lång process, men vi har en god kontakt nu."
 • "– Det har varit en lång och seg process."
 • "Under 2016 tog Eldkvarn paus och han har lagt fokus på sitt eget skapande, en kreativ process som till slut landat i en tretton städer lång vårturné, tillsammans med ett helt nytt band."
 • "Processen gick till rättegång i Högsta Domstolen"

Ordet process har 3 betydelser

 • Inom allmänt
 • Inom generell
 • Inom juridik
allmänt
generell
juridik

Vad betyder process inom allmänt ?

en serie händelser (aktiviteter) som leder till ett resultat

Översättningar (inom allmänt)

Engelska

Synonymer till process (inom allmänt)

Möjliga synonymer till process (inom allmänt)

Relaterat till process (inom allmänt)

göromål

anklagelse

förfarande

strid

tvedräkt

Ordet process inom generell

Ordet process inom juridik

i rättegång

Översättningar (inom juridik)

Engelska

Synonymer till process (inom juridik)

Möjliga synonymer till process (inom juridik)

Relaterat till process (inom juridik)

domstolsförhandling

Diskussion om ordet process

 • Ransmyr - 2010-03-22

  Process = ge. Process a donation = ge donation, donera