jut

jut
jutted
jutted
Verb

Översättningar

Möjliga synonymer till jut

Diskussion om ordet jut

jut

juts
Substantiv

Översättningar

Ordet jut har 3 betydelser

  • Inom geologi
  • Inom astronomi
  • Inom generell
geologi
astronomi
generell

Ordet jut inom geologi

Översättningar (inom geologi)

Möjliga synonymer till jut (inom geologi)

Ordet jut inom astronomi

Synonymer till jut (inom astronomi)

Ordet jut inom generell

Synonymer till jut (inom generell)

Möjliga synonymer till jut (inom generell)

Diskussion om ordet jut