prominence

prominences
Substantiv

Översättningar

Ordet prominence har 4 betydelser

  • Inom geologi
  • Inom astronomi
  • Inom generell
  • Inom trafik
geologi
astronomi
generell
trafik

Ordet prominence inom geologi

Översättningar (inom geologi)

Möjliga synonymer till prominence (inom geologi)

Ordet prominence inom astronomi

eruption av gas vid solen

Översättningar (inom astronomi)

Svenska

Möjliga synonymer till prominence (inom astronomi)

  • nub [ astronomy ]

Ordet prominence inom generell

the state of being prominent: widely known or eminent

relative importance

Ordet prominence inom trafik

Synonymer till prominence (inom trafik)

Diskussion om ordet prominence