abcess

abcessen
abcesser
abcesserna
Substantiv [-]

Översättningar

Engelska

Synonymer till abcess

Hur böjs ordet abcess på svenska?

Obestämd singular: abcess
Bestämd singular: abcessen
Obestämd plural: abcesser
Bestämd plural: abcesserna

Vad betyder abcess inom medicin ?

En varböld eller abscess är en lokal ansamling av var (så kallad pus) som byggts upp inuti en vävnad i kroppen. https://sv.wikipedia.org/wiki/Varb%C3%B6ld

Möjliga synonymer till abcess

Diskussion om ordet abcess