framkalla

framkallar
framkallade
framkallat
Verb

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet framkalla på svenska?

Presens: framkallar
Preteritum: framkallade
Supinum: framkallat

Hur används ordet framkalla

 • "Krisen framkallades av presidenten"
 • "Vem skulle vilja framkalla en sådan katastrof?"
 • "” Den synnerligen hotfulla situation som genom detta förfarande riktats mot mål-sägandena har varit ägnad att framkalla allvarlig fruktan för egen, och de andras säkerhet till person ”, skriver åklagaren."
 • "– Man blir en bättre pilot och själva känslan att kunna åka på detta viset är få saker som kan framkalla en sådan eufori, säger Tony Karlsson."
 • "I dag är hon sjukskriven på grund av utbrändhet, vilket är en direkt följd av det beteende som ADHD kan framkalla."
 • "När Angela vägrade tvingade han i henne läkemedel som skulle framkalla missfall, och till slut misshandlade han henne för att barnet skulle dö."
 • "” Risken för att han skulle bli vanställd i bl.a. ansiktet har varit uppenbar och det kan inte råda någon tvekan om att handlingen varit ägnad att framkalla allvarlig rädsla för liv eller hälsa. ”"
 • "Det är barn och ungdomar, de yngsta bara elva år, som andats in drivgasen i aerosolerna för att framkalla berusning."
 • "Enligt åklagaren som lämnat in åtalet till Umeå tingsrätt, så har hotet varit ägnat att hos Daniel Riazat framkalla allvarlig fruktan för egen person."
 • "På Säter går Quick i en terapiform som ska framkalla förträngda minnen."
 • "Enligt åklagaren som lämnat in åtalet till Umeå tingsrätt, så har hotet varit ägnat att hos Daniel Riazat framkalla allvarlig fruktan för egen person."
 • "Enligt hovrätten kan uttalandet ” Häng Daniel Riazar ” inte uppfattas som något annan än ett hot om brottslig gärning som varit ägnat åt att framkalla allvarlig fruktan."
 • "Jag har inte låtit framkalla fotona från vår semester än"

Ordet framkalla har 3 betydelser

 • Inom religion
 • Inom fotografi
 • Inom bildligt
religion
fotografi
bildligt

Vad betyder framkalla inom religion ?

åstadkomma, skapa; frambringa, orsaka

Översättningar (inom religion)

Synonymer till framkalla (inom religion)

Möjliga synonymer till framkalla (inom religion)

Ordet framkalla inom fotografi

Översättningar (inom fotografi)

Engelska

Relaterat till framkalla (inom fotografi)

fotografi

Ordet framkalla inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till framkalla (inom bildligt)

Möjliga synonymer till framkalla (inom bildligt)

Diskussion om ordet framkalla