promemoria

promemorian
promemorior
promemoriorna
Substantiv [n]

Synonymer till promemoria

Hur böjs ordet promemoria på svenska?

Obestämd singular: promemoria
Bestämd singular: promemorian
Obestämd plural: promemorior
Bestämd plural: promemoriorna

Hur används ordet promemoria

  • "– Vi kommer troligtvis att skriva en promemoria om detta."
  • "Trots att jag flertalet gånger repeterade för honom att jag var polis fortsatte han att göra motstånd genom att brottas med mig utanför bilen, skriver polisen i en promemoria."
  • "I januari 2011 tog Domstolsverket fram en promemoria om den framtida yttre organisationen för vissa av de tingsrätter som fram till 2008 hade ansvar för inskrivningsverksamhet."
  • "Jättebanken Nordea blev starkt i ifrågasatt i somras när en intern promemoria från Finansinspektionen varnade att banken under flera år rejält underskattat riskerna i sin utlåning till företag och skulle behöva ytterligare 50-80 miljarder kronor för att täcka upp det för att uppfylla kraven från myndigheterna."
  • "Förslaget finns i en promemoria om nya företagsskatter som finansdepartementet skickar ut på remiss under tisdagen."
  • "Tidningen hänvisar till en hemlig promemoria som en analytiker på Finansinspektionen ( FI ) ska ha upprättat för flera månader sedan."
  • "FI vill i och med åtgärden säkerställa att kapitalet behålls på en lämplig nivå även i framtiden ”, skriver FI i en promemoria."
  • "I en promemoria från Skatteverket till regeringen varnar man för konstruktionen med filialfall."
  • "I en särskild promemoria skriver Ekobrottsmyndigheten att de misstänkta dataintrången föranlett EBM att vidta särskilda säkerhetsåtgärder kring sin personal."
  • "I en promemoria lägger regeringens fram ett förslag till långsiktig lösning, från 2016."

Vad betyder promemoria inom politik ?

kortfattat dokument som utgör minnesanteckningar eller en redogörelse för ett avgränsad|avgränsat ämne

Möjliga synonymer till promemoria

Diskussion om ordet promemoria